Syarat Permohonan

KELAYAKAN PEMOHON KEMUDAHAN BSK TRANSIT

 • Pemohon beragama Islam ;

 • Merupakan pihak/saksi di dalam prosiding di Mahkamah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan ;

 • Tinggal di luar kawasan Lembah Klang/Putrajaya/Labuan ; dan

 • Tidak berkemampuan.

TATACARA PERMOHONAN KEMUDAHAN BSK TRANSIT

 • Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai BSK dengan mengemukakan dokumen berikut:

 1. borang permohonan BSK Transit;

 2. salinan kad pengenalan pemohon;

 3. salinan notis kehadiran dan/atau notis tangguhan dari Mahkamah;

 4. salinan slip gaji (sekiranya ada); dan

 5. salinan muka depan buku akaun. 

 • Permohonan hendaklah dibuat 30 hari sebelum prosiding

 • Pembatalan penggunaan BSK Transit hendaklah 3 hari sebelum prosiding.

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
2024  BSK Transit   globbers joomla template